• Телефон

  +38 (099) 347-88-07

 • Київ, 01054, Україна

  вул. Бульварно-Кудрявська 24, БЦ "Ренесанс"

Газова промисловість

ENSOLUT GROUP має значний досвід у проектуванні об’єктів газової промисловості, включаючи наступні види робіт та об’єкти:

 1. Установки комплексної підготовки газу (УКПГ) із застосування методів:
  • низькотемпературної сепарації (НТС) із застосуванням блоку дроселювання;
  • низькотемпературної сепарації (НТС) із застосуванням детандер-компресорного агрегату;
  • низькотемпературної сепарації (НТС) із застосуванням трипотокових вихрових труб;
  • низькотемпературної сепарації (НТС) із застосуванням 3-S сепараторів;
  • низькотемпературної конденсації (НТК) із застосуванням холодильних машин;
  • абсорбційного осушення газу;
  • адсорбційного осушення газу.
 2. Установки очищення газу (УОГ) від кислих компонентів із застосуванням методу абсорбції розчинами амінів, очищення кислої води, технології Клауса, кристалізації сірки.
 3. Газопереробні заводи (ГПЗ) у складі:
  • установки газофракціонування газу та широкої фракції легких вуглеводнів;
  • установки стабілізації нестабільного газового конденсату;
  • склади сировинних продуктів;
  • склади товарних продуктів.
 4. Дотискні (ДКС) та лінійні (КС) компресорні станції із застосуванням усіх видів компресорів (центробіжні, поршневі, гвинтові, тощо) та приводів (газотурбінні, газопоршневі, електричні).
 5. Станції охолодження газу.
 6. Магістральні газопроводи.
 7. Кущові майданчики газових свердловин (КГС).
 8. Газозбірні трубопроводи від КГС до установок підготовки).
 9. Об’єкти загальнозаводського господарства УКПГ, УОГ, ГПЗ, ДКС, КС:
  • установка первинної сепарації газу;
  • установка очищення газу та вуглеводневого конденсату від солей;
  • вузли обліку продукції (технологічний та комерційний);
  • установка підготовки паливного газу;
  • установка зберігання інгібіторів та хімреагентів;
  • установка десорбції інгібіторів гідратоутворення;
  • установка регенерації інгібіторів;
  • факельне господарство;
  • установка термічної утилізації технологічних стоків;
  • установки нагріву та циркуляції теплоносіїв;
  • установка циркуляційної води, що охолоджує;
  • повітророзділювальні установки з системами осушення повітря та отримання азоту;
  • дренажні та аварійні системи;
  • установка аварійного електропостачання на базі ДЕС;
  • проміжні склади та склади товарної продукції;
  • насосні станції;
  • установки зливу та наливу товарної продукції;
  • газові електростанції;
  • маслогосподарство;
  • установки очищення та підготовки питної, виробничої, котлової, демінералізованої води;
  • установки підготовки та деаерування котлової води та очищення водяного конденсату;
  • установка виробництва пару;
  • установки очищення виробничих та побутових стоків;
  • пожежогасіння виробничих об’єктів;
  • станції газового пожежогасіння.

Наші компанії-партнери мають великий досвід у цій галузі та готові надавати ефективні та надійні рішення для Ваших проектів в газовій промисловості.